hlavicka

Videopráce

Digitalizace, přepisy z jiných formátů na DVD (ne authoring)

V této cenové kategorii je výsledkem přepisu nosič DVD-R s obsahem 1:1 ke zdroji, s typizovaným menu s obrázkem - tlačítkem „play“ nebo autoplayem. 


formát PAL - PAL - možné zdroje viz 1.1., jiné formáty a množení DVD viz. dále

počet DVD za prvních 5 min. za každou další min.
1 ks 200,- 3,-
více ks   viz oddíl 1.2

Při standardní kvalitě přepisu pojme jeden DVD nosič 120 min. Nevejde–li se materiál na jeden nosič, je užití dalšího zohledněno připočítáním paušálu 60,-Kč a plné ceny (dalšího) média. Paušál 60,-Kč se připočítává rovněž za každý střih při přepisu více zdrojů (kazet) na jedno médium a při tvorbě jednotlivých kapitol na DVD s vlastním odkazem v menu. 

Při užití transkodéru (non-broadcast kvalita) při přepisu na DVD (např. z PALu do NTSC či obráceně) se cena za minutu přepisu zvyšuje o částku 5,-Kč, tzn. např. pro jednu kopii DVD je cena paušál + 8,- Kč za každou minutu (transkodovaného) přepisu.

V případě, že má klient zvláštní požadavky na vložení názvů DVD, obsažených titulů a vymezení jejich kapitol, je tato činnost účtována sazbou linky s obsluhou (500,-Kč/h.). Při vyšších nárocích na výsledek (menu pro ovládání DVD, mutace atd.) je nutný DVD authoring v PC - viz kapitola 1.5.

Vypalování DVD – množení z jednoho ks na více, včetně nosičů

- na formát DVD-R, DVD+R a vlastní vyzkoušené nosiče, z formátů DVD+R (+RW), DVD-R (-RW)

počet ks DVD vypálení, nosič, box/ks potisk/ks celkem s potiskem obal celkem vše
1 79,- 26,- 105,- 23,- 128,-
2-4 70,- 23,- 93,- 18,- 111,-
5-9 63,- 19,- 82,- 14,- 96,-
10-19 56,- 14,- 70,- 12,- 82,-
20-49 47,- 11,- 58,- 11,- 69,-
od 50 kalkulace        

Uvedené ceny platí pro DVD-R nosiče v průhledném CD Jewel či Slim boxu. 
POZOR!!! Nezapomeňte si přečíst důležitou poznámku o kompatibilitě DVD nosičů.

 

Převody videa z a do počítačových formátů/digitalizace, DVD authoring

formát za prvních 5 min. za každou další min.
MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, Quicktime, FLV aj. 400,- 6,-
DVD authoring (včetně přípravy základního menu a vypálení) kalkulace  

Materiál (CD, DVD) je kalkulován zvlášť. Pro jiné formáty, velikosti či nestandardní objemy dat vypracujeme individuální cenovou nabídku v závislosti na konkrétních požadavcích klienta. 
POZOR!!! Nezapomeňte si přečíst důležitou poznámku o kompatibilitě DVD nosičů.

Další přepisové práce a digitalizace

 

přepis za prvních 5 min. na všech kazetách za každou další min.
ost. přepisy PAL (i na sebe DV, D8 ,U-Matic, BTC) 400,- 6,-
přepisy PAL na HDD (avi s DV kompresí a jiné běžné) 400,- 6,-
přepisy PAL na HDD (s nutností přepočtu po natažení) 400,- 15,-
ostatní transkodace (mimo DVD - viz 1.3.) - z běžných formátů do U-Matic NTSC při užití transkodéru v non-broadcast kvalitě 400,- 11,-

 

Digitalizace audia: LP a SP desek a mgf. pásků a kazet 

sazba za hodinu práce se zdrojovým materiálem (studio a technik) 480,-

V tomto případě závisí cenová náročnost zpracování nejen na délce materiálu, ale i na počtu tracků a náročnosti zvukových úprav před vypálením na CD. Proto zde nelze uplatnit klasickou minutážní sazbu.

Za každý střih v přepisu (více zdrojů přepisu na jeden výstup nebo naopak jeden zdroj rozdělovaný na více výstupů například dle témat obsahu) se počítá 60,-Kč.

Namluvení komentáře v českém a cizím jazyce

(komentátorský, popisný přednes, jeden hlas - v ceně je zahrnut honorář zkušeného speakera a cena za odhlučněné nahrávací studio s technikem, naopak v ceně není nasazení na obraz, mix a hudba - kalkulaci Vám rádi vypracujeme).

délka dabovaného díla cena
do 10 minut 3500,-
10 - 20 minut 4500,-
20 - 30 minut 5500,-
nad 30 minut kalkulace
korekce textu synchronně-stylistická/normostrana 300,-

U namluvení komentáře speakerem s hereckou průpravou či v cizím jazyce (rodilí mluvčí) se cena kalkuluje individuálně dle délky pořadu, druhu jazyka a nárocích na přednes či typologii hlasu.

Dabing do češtiny, překlady textů

(komentátorský, popisný přednes, jeden hlas - v ceně je zahrnut honorář speakera a cena za odhlučněné nahrávací studio s technikem, naopak v ceně není nasazení na obraz, mix a hudba - viz info níže). 

délka dabovaného díla cena
do 10 minut 4000,-
10 - 20 minut 5000,-
20 - 30 minut 6000,-
nad 30 minut cena dohodou

V částce za dabing není zahrnuta cena za překlad a v případě synchronizovaného textu "na ústa" ani za úpravu a synchronně-slohovou korekci přeloženého textu. 
Pro kalkulaci celkové částky za výrobu cizojazyčné verze pořadu je třeba navýšit uvedené ceny o hodinové sazby v odpovídajícím studiu (synchronní nasazení, mix zvuku, hudba a případné obrazové úpravy zdroje), cenový odhad pro konkrétní projekt Vám rádi vypracujeme. 

 

Ceny za podbarvení hudbou

(ceny za každou započatou minutu použité hudby - včetně práv pro synchronizaci)

hudba podkresová (zdroj PC, z nasamplovaných nástrojů) 200,-/min.
hudba Library pro vnitřní účely klienta 400,-/min.
hudba Library pro veřejné šíření nereklamní 800,-/min.
hudba Library pro šíření reklamní dle typu projektu dohodou

Stornovací podmínky

Storno poplatek činí 20% při stornování nejpozději 48 hodin před objednaným termínem, 30% při stornování nejpozději do 24 hodin před termínem, 50% při stornování nejpozději do 3 hodin před započetím objednané frekvence. Při stornování později nebo nestornování se účtuje objednateli 80% odhadní částky.

Poplatky za přesuny zablokovaných termínů

Maximální částky za přesouvání zablokovaných termínů (např. v opakovaných případech a podobně) mohou dosahovat výše až 10% při přesunu nejpozději 48 hodin před objednaným termínem, až 20% při přesunu nejpozději 24 hodin před termínem, až 30% při přesunu ohlášeném nejpozději 3 hodiny před započetím objednané frekvence. Při ohlášení přesunu později je studio POLAS oprávněno účtovat až 50% částky.

Platební podmínky a přirážky

Při celkové částce do 1.000,-Kč bez DPH je nutná platba v hotovosti při předání dokončené zakázky, nad tuto částku fakturujeme provedené služby na základě objednávky (obsahující veškeré potřebné údaje pro fakturaci, tedy název subjektu, sídlo, IČO, DIČ, jméno odpovědného zástupce pro danou zakázku a tel. kontakt na něho). Při celkové částce nad 100.000,-Kč fakturujeme zálohově 50% sjednané částky před započetím prací.
Při objednávce prací spjatých s pronájmem techniky a kopírování se za službu do 24 hodin účtuje přirážka až 100%, v termínu do 12 hodin a méně pak dle dohody. Studio si vyhrazuje právo stanovit zvláštní platební podmínky pro subjekty i jednotlivce, o jejichž platební morálce má k dispozici negativní informace.

Kontakt:

tel.: 602 350 111
        233 330 641

mail: studio@polas.cz

Sušická 1845/21, Praha 6

(Osobní návštěvy po dohodě)