TVORBA

Níže uvedená díla vyrobilo studio POLAS k plné spokojenosti zmíněných klientů. Výčet není zdaleka vyčerpávající, některé ukázky nemohly být zařazeny pro jejich neveřejný obsah. Lze-li na popis kliknout, můžete se podívat na ukázku.  

***UPOZORNĚNÍ***

Veškeré ukázky děl byly vyrobeny - stejně jako díla samotná - naším videostudiem pro jiné subjekty, kterým byly postoupeny licence k užívání těchto děl. Ukázky jsou zde k nahlédnutí výlučně jako referenční práce videostudia POLAS v souladu se zákonem č.121/2000Sb.(autorský zákon) a není dovoleno je dále šířit.