TVORBA

Níže uvedená díla vyrobilo videostudio POLAS k plné spokojenosti zmíněných klientů. Výčet není vyčerpávající, některé ukázky nelze prezentovat pro jejich neveřejný obsah. Jde-li na popis kliknout, můžete shlédnout ukázku.  

***UPOZORNĚNÍ***

Veškeré ukázky děl byly vyrobeny - stejně jako díla samotná - naším videostudiem pro jiné subjekty, kterým byly postoupeny licence k užívání těchto děl. Ukázky jsou zde k nahlédnutí výlučně jako referenční práce videostudia POLAS v souladu se zákonem č.121/2000Sb. (autorský zákon) a není dovoleno je dále šířit.