hlavicka

Pronájmy střižen

střižna - cena za každou započatou hodinu bez střihače se střihačem
nelineární střih na PC 680,- 1000,-
nelineární střih dtto privátní materiály, jednoduchý střihový režim - 680,-
natahování materiálu do PC dle TC - 1000,-
další PC práce (programování, grafické práce aj.) - 750,-

 

přepisové pracoviště PAL-NTSC-SECAM (bez možnosti střihové práce)
cena za každou další hodinu
bez obsluhy s obsluhou
běžný provoz bez obsluhy - jen PAL (například prohlížení videomateriálů) 250,- -
s transkodací (využití transkodéru) bez obsluhy 300,- -
s obsluhou (PAL i NTSC, v ceně 2x DV rekordér, HDD DVD rekordér..) - 500,-

 

zvukové pracoviště s obsluhou 1. hodina každá další 
hodina
pouze zvuková režie (postprodukční zvukové práce, mixy, přepisy LP, 
SP, mgf kazet na CD aj.)
480,- 480,-
zvuková režie s odhlučněnou kabinou pro speakera, záznam zvuku 1000,- 1000,-

Minimální provozní jednotka je jedna hodina, do ceny za pronájem se započítává každá započatá hodina. V případě velkých objemů prací (namlouvání audio knih aj.) jsou možné výrazné slevy a zvláštní, i samoobslužné režimy provozu studia. V případě speciálních projektů či požadavků rádi a bezplatně navrhneme technické řešení a vypracujeme cenovou studii.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ

STRIŽNA 1:

nelineární střižna na PC – Canopus Storm + Edius, Fusion, možnost užití dalšího příslušenství dle potřeby v ceně

STRIŽNA 2:

nelineární střižna na PC – Canopus NX + Edius, možnost užití dalšího příslušenství dle potřeby v ceně

PŘEPISOVÉ PRACOVIŠTĚ:

Panasonic NV-W1, Panasonic NV-HS 1000EG, Panasonic NV-HD 600, Sony DSR-11, Panasonic DMR-EH55, transkodér PAL-SECAM-NTSC

ZVUKOVÁ REŽIE S KABINOU SPEAKERA:

v režii harddiskový recording, PC se zvukovou kartou M-Audio Delta 1010, mixážní pult, periferní zařízení Technics, Mission

Kontakt:

tel.: 602 350 111
        233 330 641

mail: studio@polas.cz

Sušická 1845/21, Praha 6

(Osobní návštěvy po dohodě)