hlavicka

Pronájmy střižen

střižna - cena za každou započatou hodinu bez střihače se střihačem
nelineární střih na PC 680,- 1000,-
další PC práce (programování, grafické práce aj.) - 750,-

 

přepisové pracoviště PAL-NTSC-SECAM (bez možnosti střihové práce)
cena za každou započatou hodinu
bez obsluhy s obsluhou
běžný provoz včetně transkodéru a HD DVD rekordéru 300,- 600,-

 

zvukové pracoviště s obsluhou 1. hodina každá další 
hodina
pouze zvuková režie (postprodukční zvukové práce, mixy, přepisy LP, 
SP, mgf kazet na CD aj.)
480,- 480,-
zvuková režie s odhlučněnou kabinou pro speakera, záznam zvuku 1000,- 1000,-

Minimální provozní jednotka je jedna hodina, do ceny za pronájem se započítává každá započatá hodina. V případě velkých objemů prací (namlouvání audio knih aj.) jsou možné slevy i samoobslužné režimy provozu studia. V případě speciálních projektů či požadavků rádi a bezplatně navrhneme technické řešení a vypracujeme cenovou studii. 

Technické vybavení studií se mění dle vývoje technologií a dalších trendů v oboru. Pro aktuální informace nás laskavě kontaktujte.  

Kontakt:

tel.: 602 350 111
        233 330 641

mail: studio@polas.cz

Sušická 1845/21, Praha 6

(Osobní návštěvy po dohodě)