SLUŽBY

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Dudek Aleš - POLAS se sídlem U Petřin 1242/24, 162 00 Praha 6, IČ: 47585102(dále jen „Správce"), aby vsouladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „směrnice EU o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
 • - jméno a příjmení
 • - e-mail
 1. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání nabídek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle směrnice EU o ochraně osobních údajů máte právo:
 • - vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.