hlavicka

Platební podmínky a přirážky

Při celkové částce do 1.000,-Kč bez DPH je nutná platba v hotovosti při předání dokončené zakázky, nad tuto částku fakturujeme provedené služby na základě objednávky (obsahující veškeré potřebné údaje pro fakturaci, tedy název subjektu, sídlo, IČO, DIČ, jméno odpovědného zástupce pro danou zakázku a tel. kontakt na něho). Při celkové částce nad 100.000,-Kč fakturujeme zálohově 50% sjednané částky před započetím prací.
Při objednávce prací spjatých s pronájmem techniky a kopírování se za službu do 24 hodin účtuje přirážka až 100%, v termínu do 12 hodin a méně pak dle dohody. Studio si vyhrazuje právo stanovit zvláštní platební podmínky pro subjekty i jednotlivce, o jejichž platební morálce má k dispozici negativní informace.

Kontakt:

tel.: 602 350 111
        233 330 641

mail: studio@polas.cz

Sušická 1845/21, Praha 6

(Osobní návštěvy po dohodě)