hlavicka

Namluvení komentáře v českém a cizím jazyce

(komentátorský, popisný přednes, jeden hlas - v ceně je zahrnut honorář zkušeného speakera a cena za odhlučněné nahrávací studio s technikem, naopak v ceně není nasazení na obraz, mix a hudba - kalkulaci Vám rádi vypracujeme).

délka dabovaného díla cena
do 10 minut 3500,-
10 - 20 minut 4500,-
20 - 30 minut 5500,-
nad 30 minut kalkulace
korekce textu synchronně-stylistická/normostrana 300,-

U namluvení komentáře speakerem s hereckou průpravou či v cizím jazyce (rodilí mluvčí) se cena kalkuluje individuálně dle délky pořadu, druhu jazyka a nárocích na přednes či typologii hlasu.

Kontakt:

tel.: 602 350 111
        233 330 641

mail: studio@polas.cz

Sušická 1845/21, Praha 6

(Osobní návštěvy po dohodě)