hlavicka

Dabing do češtiny, překlady textů

(komentátorský, popisný přednes, jeden hlas - v ceně je zahrnut honorář speakera a cena za odhlučněné nahrávací studio s technikem)

délka dabovaného díla cena
do 10 minut 4000,-
10 - 20 minut 5000,-
20 - 30 minut 6000,-
nad 30 minut cena dohodou

V částce za dabing není zahrnuta cena za překlad a v případě synchronizovaného textu ani za úpravu a synchronně-slohovou korekci přeloženého textu. 
Pro kalkulaci celkové částky za výrobu cizojazyčné verze pořadu je třeba navýšit uvedené ceny o hodinové sazby v odpovídajícím studiu (synchronní nasazení, mix zvuku a případné obrazové úpravy zdroje), celkový cenový odhad pro konkrétní projekt rádi poskytneme.

 

Kontakt:

tel.: 602 350 111
        233 330 641

mail: studio@polas.cz

Sušická 1845/21, Praha 6

(Osobní návštěvy po dohodě)